Podręcznik do języka polskiego “Słowa z uśmiechem” dla klasy szóstej wydany został przez WSiP. Autorkami książki są Ewa Horwath i Anita Żegleń. Jest to podręcznik do kształcenia kulturowego. Wiedza z nauki o języku została umieszczona w odrębnej książce “Nauka o języku i ortografia”. W podręczniku “Słowa z uśmiechem można znaleźć teksty należące do klasyki polskiej literatury oraz teksty z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Teksty są tak dobrane, aby zainteresowały nastolatków. Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia przed sobą nauczyciel języka polskiego, jest przecież zachęcenie młodzieży do czytania książek. Nie tylko obowiązkowych lektur, chodzi o wykształcenie potrzeby obcowania z literaturą. Podręcznik dla klasy szóstej podzielony został na kilka tematycznych rozdziałów.

Rozdziały w podręczniku “Słowa z uśmiechem”

  • Światy wyobraźni
  • Wartości poszukiwane
  • Małe filozofowanie
  • Piękno uchwycone
  • Czas relaksu

W każdym rozdziale zawarto od kilku do kilkunastu tekstów literackich. Na marginesach tekstów znajdują się biogramy autorów oraz wyjaśnienia trudnych słów. Pod tekstem lub fragmentem konkretnego utworu, opatrzone hasłem “Rozumiem, myślę, działam!”, znajdują się polecenia do tekstu.  Stanowią one pomoc w analizie i interpretacji utworu. Nowe pojęcia z zakresu teorii literatury wyodrębnione zostały w kolorowych ramkach pod hasłem: “Zapamiętaj!”. Każda jednostka lekcyjna zawiera również “Rady dla piszących”. Są to wskazówki, jak redagować konkretne formy dłuższej wypowiedzi: opowiadanie z dialogiem, charakterystykę, opis przeżyć, opis obrazu, list oficjalny. Pracę nad tekstem kończy tzw. “Zadanie projektowe” przeznaczone dla uczniów zainteresowanych zagadnieniami przedstawionymi w danej lekcji. Według takiego schematu zbudowane są jednostki lekcyjne we wszystkich rozdziałach. Części rozdziałów zatytułowane “Zadania do lektury” ułatwiają nauczycielowi omówienie lektur dla k;asy szóstej, a ucznia ukierunkowują, na co zwrócić uwagę podczas czytania lektury. Ponadto w każdym rozdziale znajdują się lekcje powtórzeniowe: “To już znamy, powtarzamy”. Podręcznik do polskiego klasa 6 zawiera również indeks terminów literackich i kulturowych, który umieszczono na końcu książki.