Podręcznik do polskiego klasa 6 (skuteczna nauka) “Między nami” ukazał się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Jest to książka do kształcenia kulturowego, literackiego i językowego. Teksty zawarte w podręczniku podzielono na kilka tematycznych rozdziałów.

Na jakie rozdziały podzielony został podręcznik?

  • Między dzieciństwem a dorosłością
  • Nasze korzenie
  • Zanurzeni w historii
  • Zanurzeni w fantazji

Te cztery duże rozdziały podzielono jeszcze na podrozdziały, a te z kolei na jednostki lekcyjne. W każdym podrozdziale znajdują się teksty literackie należące do klasyki literatury polskiej oraz teksty młodzieżowe, zawarto w nich również wybrane elementy z wiedzy o języku i ortografii. Każdy duży rozdział poprzedzony jest fotografią bądź rysunkiem oraz poleceniami do niego.Służy to kształceniu umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat. Na końcu działów zawarto część powtórzeniową “Sprawdź siebie”.

Jak zbudowana jest jednostka lekcyjna?

Na początku podany jest temat danej jednostki. Następnie w podręczniku można znaleźć ćwiczenia słownikowe pobudzające do swobodnych wypowiedzi oraz dyskusji. W ramkach podano zwroty przydatne do konstruowania własnej wypowiedzi. Prezentację konkretnego tekstu literackiego uzupełniają notatki na marginesach, służą one wyjaśnieniu trudnych pojęć. Pod tekstem literackim znajdują się zadania i ćwiczenia przydatne w interpretacji tekstu. Części, w których podaje się wiedzę o języku, częściach mowy itd. zostały wyodrębnione graficznie. Najczęściej najważniejsze informacje ujęto w tabele lub wykresy i umieszczono je na kolorowym tle. Również informacje dotyczące zasad konstruowania poszczególnych form wypowiedzi pisemnej najczęściej wyodrębniono w formie ramek. W podręczniku w kilku jednostkach lekcyjnych pojawia się hasło “Pracujemy ze słownikami”. Książka do klasy 6 przybliża uczniom słownik wyrazów obcych, słownik języka polskiego, słownik frazeologiczny. Interesującym pomysłem jest niewątpliwie część “Piszemy wiersze”. Oprócz ćwiczeń dotyczących interpretacji poezji jest tam miejsce na własne poetyckie próby uczniów. Na końcu książki znalazł się indeks pojęć.